SC PROSIM COM SRL, titular al activităţii: „RESTAURANT – COD CAEN 5610”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea DEJ, str. MIORITEI, nr. 1, judeţul CLUJ. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM CLUJ, strada DOROBANTILOR, nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00–14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp