SC PROCEREAL AGROSAN SRL, titular al proiectului – AMENAJARE BAZIN DE ACUMULARE SI SISTEM DE IRIGATII LA S.C. PROCEREAL AGROSAN SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – AMENAJARE BAZIN DE ACUMULARE SI SISTEM DE IRIGATII LA S.C. PROCEREAL AGROSAN SRL, propus a fi amplasat in comuna Vinga, satul Manastur, nr. FN, inscris in CF nr. 312996 Vinga, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului , Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii compeente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp