SC MACEA FOTOVOLTAIC SRL titular nou (Espe Energia SRL titular vechi), anunta publicul intesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA propus a fi realizat in comuna Macea , sat Sanmartin, curti constructii in intravilan, identificat prin CF302229, CF301726, CF301735 , CF 302272-Macea , judetul Arad. Proiectul acordului de mediu si informafiile relevante penfru luarea d,eciziei pot fi consultate la sediulla sediul Agentiei Pentru ProtectiaMediului Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in zilele de luni – vineri intre orele 9.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www. anpm. apmar.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp