SC Lucalex SRL, titular al proiectului ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltarea societatii LUCALEX SRL”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltarea societatii LUCALEX SRL”, propus a fi instalat in com. Malu Mare, str. Stejarilor nr. 26, Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp