Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC LEGUME FRESH NECULA SRL, cu sediul in Com. Colobasi, Sat Campurelu, str. Nisiparu, nr.51, titulara a proiectului “Construire hala depozitare legume, imprejmuire si utilitati, Jud Giurgiu” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Construire hala depozitare legume, imprejmuire si utilitati, Jud Giurgiu” propus a fi amplasat in Com. Colibasi, Sat Campurelu, str. Nisiparu, nr.51, Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.ro

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp