SC La Marmote Turism SRL, cu sediul in comuna Soveja, DC803 FN, judetul Vrancea, titular al proiectului: “Amplasare dotari pentru tabara de corturi” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Soveja, T53, P815, CF52185, jud. Vrancea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului (EIA) si fara evaluare adecvata (EA), de catre A.P.M. Vrancea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul sus – mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu