S.C. INSTAL-MOD IMOBILIARE S.R.L., cu sediul in sat Sanandrei, comuna Sanandrei, nr.7, jud. Timiș, anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului: “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ REZIDENȚIALĂ” in comuna Sanandrei, extravilan, CF 408707, jud. Timiș şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa: str. Anton Pann nr.1 Timișoara, et. 2, ap. 5, zilnic intre orele 09.00-16.00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timiș, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp