SC INLAND PROPERTY SRL, OTOI VIOLETA, BISTREANU CECILIA titular al planului “PUZ-Zona locuinte individuale, locuinte colective si functiuni complementare locuirii, dotari si servicii publice, extravilan Municipiului Timisoara, CF nr. 443617, CF. 448611, jud. Timis”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.”

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp