Anunț public privind decizia etapei de incadrare. Titularul proiectului SC EURO PETROLIERE LOGISTIC SRL, titular al proiectului “Construire Statie Mixta Distributie Carburanti (3 Pompe) SKID GPL, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Dependinte, Put Forat si Bransamente la Utilitati”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Construire Statie Mixta Distributie Carburanti (3 Pompe) SKID GPL, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Dependinte, Put Forat si Bransamente la Utilitati”, propus a fi amplasat in Com. Jilava, Sos Giurgiului, Jud. Ilfov, N.C. 56259. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp