SC ECO SOLAR POWER SRL, titular al proiectului ,, INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC BANEASA, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta- este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si este necesara parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC BANEASA, propus a fi amplasat in extravilan comuna Baneasa, judetul Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din str. Unirii, nr. 23, Constanta, in zilele de L-V, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmct.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp