Subsemnata Gheorghe Liliana reprezentant al SC DIAMOND QUARTIER SRL, titular al proiectului ,, Infiintare linie de productie panouri metalice termoizolante – construire doua hale (P si P+1p), platforma betonata pentru depozitare, gospodarie de apa, fosa septica vidanjabila, imprejmuire teren, realizare acces auto din DN65,, , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Infiintare linie de productie panouri metalice termoizolante – construire doua hale (P si P+1p), platforma betonata pentru depozitare, gospodarie de apa, fosa septica vidanjabila, imprejmuire teren, realizare acces auto din DN65,, propus a fi amplasat in comuna Robanesti, satul Robanestii de Sus, T7, P9, nr. Cad 30511, judetul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http//apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp