ANUNŢ PUBLIC. FLOREA VALENTIN reprezentant al S.C. DAVIDE COSNTRUCT S.R.L., anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul P.U.Z.: INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI ATRIBUIRE ZONĂ FUNCŢIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI STAŢII DE ASFALT, propus a fi amplasat în Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12, NC 108083. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, apmgl.anpm.ro secţiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentaţii procedura EIA şi EA-Memorii de prezentare 2023 şi la sediul S.C. DAVIDE COSNTRUCT S.R.L., Comuna Matca, Sat Matca nr. 2060, Judeţul Galaţi. Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp