SC Comision Trade SRL prin SC MOL Romania Petroleum Products SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “DESFIINTARE STATIE AUTOMATA DISTRIBUTIE CARBURANTI NEINTABULATA, amplasata in municipiul in Galati, Str. Henri Coanda, Nr. 7, Lot 2, jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp