SC CARBON LOGISTIC SA, anunţă intenția de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 4941 „Transporturi rutiere de mărfuri”, desfășurată la punctul de lucru din amplasat în SAT GIARMATA, COMUNA GIARMATA, NR. CADASTRAL 409051, DJ 691, KM 8+682 M, JUD. TIMIȘ. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Timişoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, județ Timiș, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timişoara, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp