S.C. TIME SHOW S.R.L. avand domiciliul in judetul Ilfov, oras Voluntari, str. Scolii, nr. 2A,, titular al planului/ programului ” PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII-COMERT” judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 71, Parcela 252,252/28, nr. cad.59255, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.05.2023, urmand ca planul/ programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp