S.C. PADEL CLUB BUCURESTI S.R.L. titular al proiectului Construire spatiu desfasurare activitati comerciale Parter, Imprejmuire, Utilitati si DTOE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Construire spatiu desfasurare activitati comerciale Parter, Imprejmuire, Utilitati si DTOE, propus a fi amplasat in localitatea Tunari, Strada Nicolae Iorga nr. 41, Judetul Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni – joi, intre orele 9 -13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ilfov.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp