ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE S.C. MODULARE TURISM S.R.L., titular al proiectului: “Amplasare constructii modulare si racorduri la utilitati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Amplasare constructii modulare si racorduri la utilitati”, propus a fi realizat in judetul Hunedoara, comuna Orastioara de Sus, satul Costesti. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judetul Hunedoara, in zilele de luni – joi, intre orele 900 -1600 si vineri intre orele 900 – 1300 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmhd.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp