S.C. GASPECO L&D S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Amplasare container (benzinarie transportabila) si semnalistica specifica in zona parcarilor din incinta DEDEMAN“ situat in Municipiul Hunedoara, Bulevardul Traian Nr. 7, judetul Hunedoara. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,00, iar vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmhd.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp