S.C. EGERIA TM S.R.L., anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de ancadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Constructii cu echipamente si instalatii in regim self- service (spalatorie auto)”, propus a fi amplasat in localitatea Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 1/A, Parter si Etaj, identificat prin C.F.Nr. 439821, nr.cad. 439821, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Timis, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp