S.C. Cerasus Avium S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare adecvata si fara evaluare de mediu a planului ,, Amenajamentul fondului forestier proprietate privata – U.P. I Lunca”, amplasat pe raza comunei Jorasti, din judetul Galati. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: – planul nu propune proiecte prevazute in Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Planul prevede impadurirea suprafetelor libere de vegetatie/ ochiurilor de padure fara a schimba destinatia acestora; – suprafata planului este de 222,05 ha; – zona studiata in cadrul planului mentionat nu face parte dintr-o arie naturala protejata declarata conform legislatiei in vigoare; – din analiza planului conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa I a H.G. nr. 1076/2004, s-a constatat ca planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului. Observatiile publicului se vor primi in scris la A.P.M. Galati (pe email: office@apmgl.anpm.ro sau fax:0236.471.009), in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp