Anunt public privind decizia etapei de incadrare Primaria Municipiului Giurgiu, titular al planului “PUZ – Campus politehnic regional pentru invatamant dual in Giurgiu” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de nesolicitare a evaluarii de mediu si evaluarii adecvate pentru planul ce se va implementa in Giurgiu, Aleea Chimiei, nr. 1, CF 42736, NC 42736, judetul Giurgiu. Decizia etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, din mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bloc 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni – joi intre orele 9,00-14,30 si vineri intre orele 9,00 – 12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro . Publicul interesat poate inainte comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare timp de 10 zile de la data afisarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp