PRIMARIA COMUNEI MIRASLAU, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA LOCALA LA NIVELUL COMUNEI MIRASLAU IN SATELE COMPONENTE MIRASLAU SI DECEA, JUDETUL ALBA” propus a fi amplasat in judetul Alba, pe teritoriul administrativ al localitatilor Miraslau si Decea din comuna Miraslau, pe drumul comunal DC79 si drumul comunal DC84. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului din judetul Alba, localitatea Alba-Iulia, strada Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni – joi, orele 08:00 – 16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Alba.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp