Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului). SC/PF Bozga Elena-Andreea, titular al proiectului locuință unifamiliară cu regim de înălțime parter, piscină, anexe grădină, amenajări exterioare și modificare împrejmuire la strada Băicoianu, construire ponton, foișor și garaj de barcă, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul locuință unifamiliară cu regim de înălțime parter, piscină, anexe grădină, amenajări exterioare și modificare împrejmuire la strada Băicoianu, construire ponton, foișor și garaj de barcă, propus a fi amplasat în comuna snagov, sat Tancabesti, str. I. C. Baicoianu, nr. 39, județul Ilfov. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp