Parohia Greco- Catolica Hodac, Parohia Ortodoxa Casva I, Parohia Reformata Glajarie, Parohia Reformata Gurghiu si Parohia Romano-Catolica Gurghiu, judetul Mures, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures a primei versiuni a Amenajamentul silvic intocmit pentru UP XVI Asociatia Parohiilor din judetul Mures, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al amenajamentului propus pot fi consultate la A.P.M. Mures loc. Targu Mures, str. Podeni, nr. 10, luni intre orele 9.00- 15.00 si marti- vineri intre orele 9.00- 12.00 in intervalul de 15 zile de la data anuntului sau la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro. Sugestii / observatii pot fi depuse in scris la APM Mures in acelasi interval de timp.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp