P.F. NICA MARIAN, titular al proiectului “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, RH=PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, RH=PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI” propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, com. Cernica, sat Caldararu, T-2, P-37/1, nr. cad. 58912. *NU se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1200, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp