OMV PETROM S.A anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire Parc fotovoltaic Oprisenesti inclusiv bransamente si racorduri”, propus a fi amplasat in judetul Braila, oras Ianca, sat Oprisenesti, Str. Brailei nr. 106, Cv 21, P248: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr.16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari / Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp