OLAROIU AURELIAN- COSMIN, OLAROIU CLAUDIA-LUMINITA si SPIRIDON COSTIN, in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului si urbanismului, a Ordinului MDRT 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism anunta publicul interesat de demararea procedurii de Consultare a populatiei, ETAPA PREGATITOARE-ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE P.U.Z. in vederea demararii intentiei de elaborare a documentatiei de urbanism STUDIU DE OPORTUNITATE P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN si CONSTRUIRE UNITATI DEPOZITARE-LOGISTICA, BIROURI, ANEXE, amenajare drumuri de incinta si parcare, zone tehnice, amenajare spatii verzi, imprejmuiri si accesuri, asigurare utilitati, amplasare semnale publicitare, organizare de santier, operatiuni notariale, extravilanul Comunei Ciorogarla, jud. Ilfov. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri in scris, in perioada 22.05.2023-20.06.2023, privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal la biroul Arhitectului Șef din cadrul Primariei Ciorogarla, Șos. Bucuresti nr. 112, Comuna Ciorogarla.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp