Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) MOLDOVAN RADU RAZVAN, titular al proiectului “Construire casa de vacanta, imprejmuire, spatii anexe, construire, amenajare teren, racorduri si bransamente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul”Construire casa de vacanta, imprejmuire, spatii anexe, construire, amenajare teren, racorduri si bransamente”, propus a fi amplasat in com. Rimetea, loc. RIMETEA, nr. 427, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00- 14,00 si vineri intre orele 9,00- 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp