LAJOS TIBERIU, LAJOS CARINA titular al proiectului “Anexa la explotatia agricola parter si scoatere din circuitul agricol”, propus a fi amplasat in comuna Foeni extravilan, nr .401555, nr. cad. 401555,  jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Anexa la explotatia agricola parter si scoatere din circuitul agricol”, propus a fi amplasat in comuna Foeni extravilan, CF. nr. 401555, nr. cad. 401555, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicariianuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp