KENTON SOLAR S.R.L., titular al proiectului EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC ,IMPREJMUIRE INCINTA SI RACORD LA SEN anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CARAS SEVERIN, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC ,IMPREJMUIRE INCINTA SI RACORD LA SEN”, propus a fi amplasat in localitatea Bocsa, CF nr. 38801, nr. top 38801, judetul Caras Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin , municipiul Resita, B-dul Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni – joi intre orele 9.00 – 15.00 vineri intre orele 9.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcs.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp