Beneficiarul Arcer Rezidential SMH S.R.L., prin Stanciu Robert Florin, cu sediul in jud. Calarasi, com. Frumusani, str. Bucuresti, nr. 475, anunta decizia privind etapa de incadrare a planului/programului “P.U.Z. – Construire spatiu comercial”, amplasat in jud. Calarasi, com. Manastirea, Sos. Oltenitei, nr. 27, sat Manastirea, nr.cad. 32368. Documentatia se supune procedurii de adoptare: – fara aviz de mediu, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare; – fara evaluare adecvata, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, Sos. Chiciului, nr. 2, de Luni pana Vineri, intre orele 10 – 14. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp