IMOBILIARIA TOMIS S.R.L., titular al proiectului: MODERNIZARE SI SUPRAETAJARE CORP EXISTENT C1 – IMOBIL SERVICII – ALIMENTATIE PUBLICA, COMERT, BIROURI, ORGANIZARE DE SANTIER, TRANSFORMARE CORP C2 IN PARCARE, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, str. Pescarus nr. 41A, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp