Guliu Iancu si Guliu Catina, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Merisor nr. 38B , titular al proiectului Construire vila turtstica D+P+2E+3Eretras cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire vila turtstica D+P+2E+3Eretras cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter, propus a fi amplasat in orasul Navodari, zona Mamaia Nord str. A.6, f.n. lot 5 /1/1, judetul Constanta.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din strada Unirii, nr. 23, Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 9 -13. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp