EOL ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Centrala fotovoltaica 7,8 MW de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Racari, localitatea Colacu, judetul Dambovita “, propus a fi amplasat in orasul Racari, localitatea Colacu, judetul Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni -vineri, intre orele 9.00 – 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp