ENDLESS SUN POWER SRL, titular al proiectului:,, Construire centrala electrica fotovoltaica ,,Vladuta“, stati de transformare, amplasare posture de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren si organizare de santier”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de ealuare a impactului asupra mediului, de evaluare adecvata si de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul: Construire centrala electrica fotovoltaica ,,Vladuta“, stati de transformare, amplasare posture de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren si organizare de santier”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50, Jud. Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp