ENDLESS SUN POWER SRL titular al proiectului ,,Construire centrala electrica fotovoltaica “PODENI”, amplasare posturi de transformare JT/ MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384, DE 1497 si DE1407″, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proioectul ,, Construire centrala electrica fotovoltaica “PODENI”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384, DE 1497 si DE1407″, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, jud. Arges, in zilele de luni- vineri intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp