ENDLESS SUN POWER SRL, titular al proiectului: Construire centrala electrica fotovoltaica “Redea”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumul de exploatare DE 1384 (Nr. cad. 87172), anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de ealuare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: “Construire centrala electrica fotovoltaica “Redea”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumul de exploatare DE 1384 (Nr. cad. 87172)”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50, Jud. Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp