DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA – SUCURSALA TARGOVISTE, in calitate de beneficiar prin SC ELECTROMONTAJ SA – PITESTI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reglementare conditii de coexistenta intre instalatiile ce apartin SROR Targoviste – LEA 20 kV DC Racari – Zahar 1 – Mavrodin; LEA 20 kV SC Zahar 2 – Mavrodin, LEA 20kV SC Mircea Voda -Mavrodin si LEA 110 kV DC Targoviste – Mavrodin, Potlogi – Mavrodin” si obiectivul “Amplasare complex – fabrica United Petfood localitatea Mavrodin, oras Racari, judetul Dambovita”, propus a fi amplasat in judetul Dambovita, oras Racari, sat Mavrodin, T31, P.199/3. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp