DELENI PV POWER PLANT SRL, titular al proiectului: “Construire parc fotovoltaic Extindere- Deleni 1, posturi de transformare JT/MT, statie de transformare MT/IT, anexe, amenajare drumuri interioare, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES+FO pe drumurile de exploatare existente DE95/17, propus a fi amplasat in comuna Deleni, parcela A95/9/1 si A95/18/1, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp