ANUNȚ PUBLIC. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L, titular al proiectului ,,Amenajare exploatare agregate minerale în terasă cu redarea terenului în circuitul agricol”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în Tecuci, Tarla: 87, Parcela: 420/1.
l.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro — Reglementari — Acordul de mediu — Drafturi acte de reglementare — Proiect decizie etapa de încadrare 2023.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe propria pagină de internet a A.P.M. Galați.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp