ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare COTET STEFAN- PETRU, CRACIUN GABRIELA si REMY DEMIAN CORENTIN titulari ai proiectului: CONSTRUCTIE DE TURISM, REGIM DE INALTIME S+P+2E, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN, ACCESE, cu respectarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G., propus a fi amplasat in judetul Constanta, mun. Mangalia, str. Carol Davila nr.4, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic, intre orele 9,00- 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp