Anunt public. Cosor Adrian titular al proiectului “Construire casa de vacanta” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire casa de vacanta”, propus a se realiza in orasul Avrig, str. Valea Avrigului, nr. 1093. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, judetul Sibiu, in zilele de luni joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp