Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal – Elaborare PUZ – “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire și racordare la SEN” in extravilan UAT Santana, jud. Arad, CF nr. 302438, CF nr. 302422, CF nr. 302424, CF nr. 302460, CF nr. 302437, CF nr. 303458. Inițiator: S.C. SGROM EIGHT S.R.L., Elaborator: S.C. ARHIGEST S.R.L. Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Orașului Santana, Strada Muncii 120 A, in perioada: 29.05.2023-22.06.2023, in timpul programului de lucru cu publicul. Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică ca metodă de consultare din data de: 19.06.2023, intre orele 10.00-12.00. Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Inspector de zonă – Compartimentul de Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Santana Adresa: Primăria Orașului Santana, Strada Muncii 120 A, Santana 317280; telefon: 0357 100 074, e-mail: contact@primariasantana.ro sau serviciul.urbanism@primariasantana.ro. Răspunsul la observațiile transmise va fi postat și va putea fi consultat pe site-ul primăriei și afișat la sediul acesteia Etapele preconizate pentru consultarea publicului pană la aprobarea planului: – Etapa pregătitoare – Etapa elaborării propunerilor – Etapa aprobării.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp