CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES, cu sediul in Baia Mare, str. Gheorghe Sincai, nr. 46, jud. Maramures, titular al planului: “Planul de mobilitate al judetului Maramures 2020-2030”, elaborat in cadrul proiectului MOBI – Infrastructura Moderna de Frontiera, Regiune Carpatica de succes, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare, in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 29.08.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. IA, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: offlce@apmmm.anpm.ro. in zilele de luni-joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp