COMUNA VOITEG, titular al proiectului ”Drum comunal nou, cu rol de centură de vest, în localitatea Voiteg, jud. Timiș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Drum comunal nou, cu rol de centură de vest, în localitatea Voiteg, jud. Timiș”, propus a fi amplasat în Localitatea Voiteg, CF nr. 407942 și CF 407894, jud. Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 08:00−16:00 și vineri între orele 08:00−14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/-Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp