ANUNT PUBLIC Comuna Toplita, cu sediul in comuna Toplita, sat Toplita, strada Principala, nr. 36, judetul Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Toplita – U.P. VI Toplita, judetul Hunedoara”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 si HG 236/2023, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu.” Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp