ANUNT PUBLIC Comuna Ghelari, cu sediul in comuna Ghelari, sat Ghelari, strada Rusca, nr. 5, judetul Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Ghelari – U.P. III Ghelari, judetul Hunedoara”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 si HG 236/2023, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu.” Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp