Comuna Cristian, cu sediul in Cristian, str. I, nr.1, jud.Sibiu, anunta elaborarea primei versiuni a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Cristian, judetul Sibiu – UP I Cristian”, situat in UAT Cristian, UAT Gura Raului, UAT Poplaca, UAT Saliste, UAT Sura Mica, judetul Sibiu. Prima versiune a planului poate fi consultata pe pagina de internet a Comunei Cristian si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A in termen de 15 zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp