Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
COMUNA CIOROIASI, titular al proiectului “ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ”, propus a fi amplasat în COMUNA CIOROIASI, STR. PRINCIPALA, NR. 38.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp