ANUNT PUBLIC “Comuna Bunila cu sediul in Comuna Bunila, sat Bunila, nr. 7, judetul Hunedoara”; titular al planului ,,AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA APARTINAND COMUNEI BUNILA – U.P. II BUNILA, JUDETUL HUNEDOARA” aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 si HG 236/2023, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu.” Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp